Over bonsai

Wat is bonsai?

Het Japanse woord bon betekent platte schaal en sai staat voor het begrip groeien. In het nederlands is Bonsai vertaald als Boom in Pot.
Bonsai wordt gekweekt om zijn karakteristieke schoonheid. Allereerst vanwege de boomvorm zelf maar ook door de harmonie van de boom met de bijbehorende pot, bodembedekking, onderzettafel en accentplant. Het kweken van bonsai is een kunstvorm. De bomen in de natuur dienen als voorbeeld. Getracht wordt om een natuurlijke boom in miniatuur te scheppen.

Herkomst

Bonsai komt oorspronkelijk uit China. Al in het verre verleden maakte bonsai hier een belangrijk deel uit van het leven, vooral in de hogere kringen van de samenleving. Door intensieve contacten tussen China en Japan werd in de 13e eeuw vooral door Japanse ministers en kooplieden de bonsaicultuur in Japan geïntroduceerd. Hoewel de oorsprong van bonsai dus buiten Japan ligt, hebben de Japanners deze kunst vervolmaakt en is vanuit hun land de bekendheid naar andere landen overgebracht. Het westen maakte voor het eerst kennis met bonsai op een tentoonstelling in Londen in 1904. Geleidelijk aan maakte de rest van de wereld kennis met bonsai. Binnen Europa was Nederland, na Engeland, één van de eerste landen waar deze fraaie boompjes op grote schaal werden geïntroduceerd.

Welke boomsoorten?

Vele boomsoorten die wij hier kennen zijn geschikt voor bonsai. Voor de beginners is er voldoende materiaal bij de kwekers en tuincentra te vinden. Dit kunnen zowel loofbomen als coniferen zijn. En bij voorkeur bomen die buiten gehouden kunnen worden en een paar graden vorst kunnen verdragen. Af te raden is om te beginnen met bomen met grote bladeren of naalden.

Technieken

Om de bonsai te vormen wordt o.a. gebruik gemaakt van snoeien, bedraden en diverse spantechnieken. De soms aanwezige “dood-hout”-delen worden gevormd en verfraaid met gereedschap als beitels en dremels. Ook het gebruik van meststoffen is van wezenlijk belang voor het eindresultaat.