Agenda

Programma 2024

Moergestel – Maandag 19 februari: Shohin-avond
Uitleg over de kleinste bomen / boompjes in de bonsaiwereld, met afmetingen van minder dan 5 cm tot maximaal 25 cm.
We hopen deze avond tafels vol met deze kleine bonsai te zien en te bespreken.
Onder de meebrengers worden enkele prijsjes verloot.
Daarnaast is er ook ruimte voor werken aan of adviseren bij andere meegebrachte bomen.

Moergestel – Zaterdag 9 maart: Doe-dag, vrije inloop tussen 11:00 en 16:00

Hopelijk laat het weer het toe en kunnen we ook in de buitenruimte aan de slag met verpotten of andere onderhoudswerkzaamheden.

Moergestel – Maandag 18 maart: ALV – Doe-avond – verkooptafel

  1. Algemene Ledenvergadering met goedkeuring financiën en bestuursverkiezing. Het zittende bestuur – Tim van de Ven (secretaris), Lianne Vesseur (penningmeester) en Ad Pijnenborgh – is herkiesbaar.
    Sinds vorig jaar maart zijn we nog steeds DRINGEND op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wie meldt zich aan? (Tegen-)kandidaten vóór 15 februari 2024 aanmelden bij Tim van de Ven (bonsaiverenigingznl@gmail.com) of Lianne Vesseur (Lianne@deboekensteun.nl).
  2. Doe-avond met ruimte voor:
    = verpotten, als de temperatuur het toelaat kunnen we het zelfs gedeeltelijk buiten doen. = boom-beoordeling: vraag je medeleden om advies en maak een planning, zodat je daarmee op de volgende Doe-dag op 30 maart aan de slag kunt.
  3. Verkooptafel: Heb je bonsaispullen of -planten, die je kwijt wilt? Plak er een prijsje en je naam op en zet het op de verkooptafel.

Moergestel – Zaterdag 30 maart: Doe-dag, vrije inloop tussen 11:00 en 16:00

Moergestel – Zaterdag 13 april: Doe-dag, vrije inloop tussen 11:00 en 16:00

Moergestel – Maandag 15 april: Acer / esdoorn in t zonnetje
Standplaats, takzetting, snoeien, bedraden, bemesting, watergift, verpotten en potkeuze. Breng je esdoorns mee ter bespreking, advies en of aanpassing.
Ook: werken aan (andere) eigen bomen.

Moergestel – Maandag 13 mei: Prunus + andere bloesembomen in ’t zonnetje

Standplaats, takzetting, snoeien, bedraden, bemesting, watergift, verpotten en potkeuze. Breng je bloeiende bloesembomen mee ter bespreking, advies en of aanpassing.
Ook: werken aan (andere) eigen bomen.

Moergestel – Maandag 10 juni: Bedraden, hoe, waarmee en wanneer Juniperus / jeneverbes in ’t zonnetje

• Bedraden is een handigheid die je even onder knie moet krijgen.
Het kiezen van juiste draaddikte voor elke tak of twijgje, gebruik je 1 dikke of 2 dunnere draden. En wanneer bedraad je welke soort, voorjaar, najaar, winter, voor of na de bloei, bladgroei of bladval? Breng je boom of bomen mee die nog bedraad moeten worden of waar je vragen over de bedrading hebt.
Voor alle aanwezige leden een gratis rolletje draad (dikte naar keuze).
• Standplaats, takzetting, snoeien, bedraden, bemesting, watergift, verpotten en potkeuze. Breng je jeneverbessen mee ter bespreking, advies en of aanpassing.
Ook: werken aan (andere) eigen bomen.

Moergestel – Maandag 1 juli: De klimmers in ’t zonnetje
Denk hierbij aan Wisteria, Bougainvillea, Hedera / klimop of jasmijn om er een paar te noemen. Standplaats, takzetting, snoeien, bedraden, bemesting, watergift, verpotten en potkeuze. Breng je klimbomen/-planten mee ter bespreking, advies en of aanpassing.
Ook: werken aan (andere) eigen bomen.

Moergestel – Maandag 9 september

Bedraden van je eigen bonsai. Neem 1 of 2 bomen mee om te bedraden. Pas de uitleg van 10 juni toe!

• Verkooptafel: Heb je bonsaispullen of -planten, die je kwijt wilt? Plak er een prijsje en je naam op en zet het op de verkooptafel.

Moergestel – Maandag 14 oktober

Bruno Wijman op bezoek.
Neem uw bonsai mee voor een second opinion of kleine ingreep.
Bruno is vlotte spreker met duidelijke uitleg en heeft veel ervaring!

Moergestel – Maandag 18 november: Groepsbomen
Twee of drie leden (gevraagd op 9 september of 14 oktober) nemen een boom mee uit eigen collectie, die een restyling kan gebruiken of nog in de pré-bonsai-fase is.
In groepjes worden deze bomen besproken en adviezen of ideeën geleverd ter verbetering. De eigenaar besluit welke adviezen ter plekke mogen of kunnen worden uitgevoerd.
Is jouw boom tijdens eerdere bijeenkomsten via een groeps-restyling behandeld?
Breng deze vanavond mee.

Alle bijeenkomsten: Clubgebouw Scouting Moergestel, Bosstraat 1/A, 5066 EB Moergestel. Avonden van 20:00 tot circa 22:00; van 19:30 tot 20:00 uur is er gelegenheid om potten, schalen, gereedschap enz. te kopen. Ook de bibliotheek is aanwezig.

Iedere bijeenkomst: werken aan EIGEN bomen en natuurlijk de Loterij

Maak een plan voor je boom, eventueel met hulp van een medelid als klankbord.
Denk thuis rustig na over wat je uit je boom denkt te halen en vul het begeleidingsformulier in, al dan niet voorzien van foto’s. Begeleidingsformulieren verkrijgbaar bij Lianne.
Denk aan een zeiltje, kranten of iets dergelijks ter bescherming van de tafels!
Tijdens de Doe-dagen zal aan 1 of 2 aanwezigen gevraagd worden om na afloop even te helpen met schoonmaken.